4th february

Serifiqo 4F

ABOUT TYPEFACE

Typeface for headlines, titling, posters. Designed in 2009.

О ШРИФТЕ

Шрифт для заголовков и плакатов. Разработан в 2009 году.

ПРО ШРИФТ

Шрифт для заголовків і плакатів. Зроблений у 2009 році.

DOWNLOAD

fonts.4F.com.ua

ЗАГРУЗИТЬ

fonts.4F.com.ua

ЗАВАНТАЖИТИ

fonts.4F.com.ua